កញ្ចក់ការពារវិទ្យុសកម្ម

  • Radiation-shielding glass using in CT room or X-ray room

    កញ្ចក់ការពារវិទ្យុសកម្ម ប្រើនៅក្នុងបន្ទប់ CT ឬបន្ទប់ X-ray

    កញ្ចក់ការពារវិទ្យុសកម្មត្រូវបានផលិតចេញពីកញ្ចក់អុបទិកដែលមានមាតិកានាំមុខខ្ពស់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិជ្ជាផលិតល្អ និងការត្រួតពិនិត្យអុបទិក មានន័យថាសម្ភារៈខាងក្នុងគឺស្អាត តម្លាភាពល្អ មាតិកាសំណធំ និងលក្ខណៈផ្សេងទៀត ផលិតផលមានសមត្ថភាពការពារកាំរស្មីខ្លាំង វាអាចទប់ស្កាត់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ កាំរស្មី X កាំរស្មី Y កាំរស្មី cobalt 60 និងការស្កេនអ៊ីសូតូប។